eKabels.nl

Bescherming persoonsgegevens

eKabels.nl heeft een duidelijk geformuleerd beleid betreffendehet omgaan met de gegevens van haar klanten.

We zijn er zeer op gericht om ieder misbruik van uw gegevens te
voorkomen en u tegelijkertijd de best mogelijke service te bieden.

eKabels.nl:
- Verstrekt geen gegevens aan derden.
- Verstuurt geen informatie van derden naar haar klanten
- Verstuurt geen ongevraagde e-mails

U kunt zich te allen tijde afmelden voor mailinglists of u helemaal uit de
databases van eKabels.nl laten verwijderen. Stuur ons een e-mail of neem
op een andere manier contact met ons op. Persoonsgegevens worden op een
beveiligde, interne server opgeslagen.

U kunt te allen tijde informeren naar de gegevens die eKabels.nl over u
heeft en u kunt conform de Deense Wet bescherming persoonsgegevens
(Persondatabehandlingsloven) bezwaar aantekenen.

Stuur ons een e-mail als u vragen of opmerkingen heeft over ons
privacybeleid.

We respecteren de privacy van onze klanten en onze bezoekers. We nemen dat
zeer serieus en hebben grondige richtlijnen opgesteld die garanderen dat er
geen inbreuk wordt gemaakt op de privacy van onze klanten. Hieronder staat
welke maatregelen we hebben getroffen om aan onze eigen eisen te kunnen
voldoen:

Welke gegevens verzamelt eKabels.nl?

We verzamelen de gegevens die u invoert wanneer u iets bij ons koopt of
wanneer u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, zoals uw naam, adres,
e-mailadres etc, en slaan deze informatie op. We bewaren deze gegevens om uw
bestelling zo snel mogelijk te kunnen afhandelen en om te voldoen aan de
Deense Wet op de boekhouding (Regnskabsloven). Deze wet vereist dat alle
adresgegevens van klanten gedurende vijf jaar worden bewaard.

Het statistische systeem verzamelt informatie over welke onderdelen worden
bezocht. Deze gegevens worden niet van elke gebruiker afzonderlijk
verzameld. We verstrekken ook geen gegevens aan derden. Aan de hand van de
informatie over het navigatiegedrag van onze gebruikers proberen we te
begrijpen hoe zij gezamenlijk onze website gebruiken en hoe we onze website
kunnen verbeteren. We kunnen niet zien wat u verder op internet doet.

We verzamelen informatie om erachter te komen aan welke producten onze
gebruikers de voorkeur geven. Deze informatie gebruiken we om de website te
verbeteren. We verkopen of verstrekken geen informatie over uw aankopen aan
derden.

Cookies

Wij maken gebruik van sessiecookies, zodat onze webshop kan registreren
welke artikelen u in uw winkelmandje legt. Een cookie is een kleine
hoeveelheid informatie over de gebruiker in de vorm van een .txt-bestand dat
tussen browser en server wordt uitgewisseld. De sessiecookie is een
tijdelijke cookie. Deze bestaat alleen tijdens het openstaan van een
browservenster en wordt verwijderd wanneer de browser, bijvoorbeeld Internet
Explorer, wordt gesloten. Cookies kunnen geen virus doorgeven.

U kunt de cookies van uw computer verwijderen. In Internet Explorer kunt u
cookies verwijderen via het menu Functies - Internetinstellingen - Cookies
verwijderen.

Deelt eKabels.nl mijn gegevens met anderen?

Nee. Bij ons zijn de gegevens die u met ons deelt zowel persoonlijk als
vertrouwelijk. Wij verkopen of lenen uw naam, e-mailadres,
creditcardgegevens of uw andere gegevens niet uit aan anderen. Een
uitzondering hierop zijn de gegevens die wij wettelijk verplicht zijn te
verstrekken.

Hoe beschermt eKabels.nl mijn gegevens?

We hebben verschillende voorzorgsmaatregelen genomen om uw gegevens te
beschermen. Uw persoonsgegevens worden opgeslagen in beveiligde netwerken en
kunnen alleen worden gelezen door enkele medewerkers die hiervoor een
specifieke bevoegdheid hebben gekregen. Wij slaan klantgegevens niet
versleuteld op. Wij verzenden klantgegevens niet versleuteld. Wij krijgen uw
creditcardgegevens nooit te zien, aangezien alle transacties via ePay
plaatsvinden.

Waarvoor gebruikt eKabels.nl mijn e-mailadres?

Uw e-mailadres wordt door de webshop gebruikt om u te kunnen
identificeren. Wij gebruiken het adres tevens om u te berichten over uw
aankoop of de wedstrijden waaraan u heeft deelgenomen. Daarnaast heeft u de
mogelijkheid om onze nieuwsbrief te ontvangen. U kunt zich hier te allen
tijde voor afmelden.

Uw toestemming

Door eKabels.nl webshop te gebruiken, geeft u ons toestemming om de
op deze pagina beschreven informatie te verzamelen. Mochten wij op een later
tijdstip ons privacybeleid wijzigen, dan wordt dat op deze pagina
aangegeven.

Verantwoordelijke voor bescherming persoonsgegevens

De verantwoordelijke voor de bescherming van de persoonsgegevens bij
eKabels.nl is:
CEO Frederik Nielsen, DerkeTek ApS

Uw reacties

Stuur ons een e-mail als u vragen of opmerkingen heeft.