eKabels.nl

Voorwaarden

Prijzen en verzending

Alle eKabels.nl prijzen zijn in EUR en inclusief 21 procent btw.

Zodra de klant een bestelnummer heeft ontvangen is er sprake van een koopovereenkomst van artikelen bij eKabels.nl

De verzendkosten voor een bestelling worden automatisch berekend en worden
altijd in het winkelmandje aangegeven.

Alle prijzen op de website zijn dagprijzen en worden dagelijks bijgewerkt.

Betaling

U kunt de bij eKabels.nl gekochte artikelen online of door middel
van een gewone bankoverschrijving betalen.

Bij betaling met een betaalpas wordt het bedrag pas van uw rekening afgeschreven wanneer
het artikel vanuit ons magazijn wordt verzonden.

De betalingstransactie vindt plaats via de betalingsdienst ePay, die een
van de grootste leveranciers van betalingsoplossingen ter wereld is. Op de
beveiligde pagina dient u het volgende in te voeren:

- Uw pasnummer en de bijbehorende vervaldatum.

- Eventueel de CVC-code die helemaal rechts op de achterkant van de pas
staat, vaak als laatste cijfers in een langere cijferreeks. Let op: dit is
NIET uw bankrekeningnummer dat op de achterkant staat.

Nadat u uw pasnummer en de vervaldatum heeft ingevuld en de betaling heeft bevestigd, wordt u naar de gewone pagina van onze website geleid.

Uw browserinstelling geeft mogelijk aan dat u teruggaat naar een onbeveiligde pagina. Dat is heel normaal en leidt niet tot veiligheidsrisicos.

Uw
pasnummer wordt alleen bij ePay geregistreerd.

Veiligheid

eKabels.nl maakt gebruik van het SSL-veiligheidsprotocol dat
informatie tussen een internetbrowser (pashouder) en een internetserver
(bedrijf) versleutelt. Dat betekent dat de gegevens die u bij betaling met
een betaalpas doorgeeft, tijdens de overdracht van uw computer naar ePay
worden beschermd.

SSL is een wijdverbreide vorm van versleuteling voor elektronische handel en
wordt gezien als een zeer veilige oplossing.

Vertrouwelijke gegevens

Uw gegevens zoals uw naam, adres, e-mailadres enz. worden door
eKabels.nl alleen gebruikt voor het verzenden van uw bestelling en om u
te informeren als er zich onvoorziene problemen met de levering voordoen.

Persoonsgegevens worden uitsluitend intern in eKabels.nl gebruikt en voor rechtstreeks contact tussen u en eKabels.nl voor informatieve doeleinden e.d.

Het laatstgenoemde vindt uitsluitend met uw toestemming
plaats.
Wij verwijzen u verder naar ons privacybeleid.

Bevestiging en levering van de bestelling

Wanneer u artikelen bij eKabels.nl bestelt, ontvangt u via e-mail
een bevestiging van de bestelling. Hierin vindt u een overzicht van de door u bestelde artikelen met vermelding van de verzendkosten, prijs, naam en leveringsadres.

De levering vindt zo snel mogelijk plaats. Als de bestelde artikelen op
voorraad zijn, wordt de bestelling vaak dezelfde dag nog verzonden.

Voor levering aan het buitenland worden de werkelijke kosten in rekening
gebracht.

De wijze waarop wij de gegevens van uw bestelling bewaren, maakt het
onmogelijk later een kopie van de bevestiging van de bestelling op te
vragen. Vergeet daarom niet de bevestiging die u via e-mail ontvangt te
bewaren zodra de overeenkomst is aangegaan.

Recht van retour en annulering

U kunt correcte leveringen binnen 30 dagen na ontvangst retourneren.
Artikelen die in november en december als kerstcadeau zijn gekocht, mogen
tot en met 14 januari worden geruild.

Artikelen dienen in dezelfde staat en hoeveelheid te worden geretourneerd
als waarin ze zijn ontvangen. eKabels.nl betaalt de retourzending als u
artikelen volgens onderstaande instructies retourneert.

Indien een of meer artikelen die u heeft geretourneerd zich niet in dezelfde
staat bevinden als waarin ze werden ontvangen en u ze terug wilt, moet u
zelf de verzendkosten betalen (maximaal het bedrag van de verzendkosten dat
bij de bestelling werd betaald) om de artikelen te ontvangen.

Als u de aankoop na betaling van de bestelling, maar binnen de retourtermijn
van 30 dagen annuleert, dan verzoeken we u het artikel (volgens onderstaande
instructies) terug te sturen en uw bestelnummer of kopie van de factuur mee
te sturen.
Indien u de bestelling met een betaalpas heeft betaald, storten wij het
bedrag terug op de rekening die bij de betaalpas hoort. Als u via een
bankoverschrijving heeft betaald, moet u uw bankgegevens vermelden.

eKabels.nl maakt deel uit van een Deens bedrijf en valt onder de Deense Wetgeving.
Zakelijke klanten hebben volgens de Deense consumentenwet (Forbrugeraftaleloven) in principe geen retourrecht. eKabels.nl behoudtzich dan ook het recht voor om een retouraanvraag van zakelijke klanten af te wijzen.

Indien u weigert het artikel in ontvangst te nemen of indien het artikel
niet binnen een bepaalde termijn wordt opgehaald, wordt het artikel
teruggestuurd naar eKabels.nl. Als de bestelling vervolgens opnieuw moet
worden verzonden, betaalt de klant de verzendkosten.

Volg onderstaande instructies indien u een verkeerd geleverd artikel wilt
retourneren. Op die manier hoeft u geen retourkosten te betalen.

Instructies voor retourneren:
- De artikelen die moeten worden geretourneerd, moeten zorgvuldig worden
verpakt. Op de verkoopverpakking van het artikel zelf mag niets worden
geplakt.
- Voeg een kopie van de factuur of het bestelnummer bij.
- Klik hier om de retourbon te downloaden.
- Plak de retourbon op de retourzending.
- Breng de retourzending naar een postagentschap of postkantoor bij u in de buurt.

Wanneer u voor het retourneren gebruikmaakt van de retourbon, worden de
retourkosten door eKabels.nl betaald.
Het retouradres etc. staat op de retourbon. U hoeft niets op de retourbon te
schrijven of iets te betalen.

Aangaan van overeenkomst

Alle meerderjarige personen kunnen een overeenkomst met de webshop
aangaan. Voor kinderen en jongeren onder de 18 jaar geldt dat de
overeenkomst door de ouders of andere wettelijke vertegenwoordigers dient te
worden aangegaan.

Garantie

Overeenkomstig de Deense koopwet (KÝbeloven) heeft u voor alle gekochte
artikelen een garantieperiode van 24 maanden, te rekenen vanaf de datum
van ontvangst.

De garantieperiode omvat fabricagefouten en gebreken. Defecten als gevolg
van normale slijtage, hardhandig gebruik of verkeerde toepassing vallen niet
onder de garantieperiode.

Als u een artikel ontvangt dat tijdens het transport beschadigd is geraakt
of direct na ontvangst kapot is gegaan, kunnen we u een nieuw artikel
toesturen (dit wordt met u persoonlijk afgesproken). U kunt er echter ook
voor kiezen om uw geld terug te krijgen (het artikel moet aan eKabels.nl
worden geretourneerd, voordat restitutie kan worden verleend).

Indien een artikel dat u heeft opgestuurd om te worden gerepareerd/omgeruild
niet defect blijkt, kan eKabels.nl de kosten voor retournering aan u op
u verhalen (maximaal het bedrag van de verzendkosten dat bij de bestelling
werd betaald).

Neem voor garantie zo snel mogelijk contact met ons op. Houd voor een
snellere afhandeling de factuur bij de hand die u per e-mail ontving toen de
bestelling vanuit ons magazijn werd verzonden.

U kunt per e-mail info@eKabels.nl contact opnemen met eKabels.nl. Houd voor
een snellere afhandeling uw factuur/bestelnummer bij de hand.

Indien van het garantierecht gebruikt wordt gemaakt, moet het artikel
worden geretourneerd volgens dezelfde instructies als voor retournering.
Zorg dat het goed duidelijk is dat het om een garantie gaat en niet om een
retournering.

Privacybeleid en contact

eKabels.nl heeft een duidelijk geformuleerd beleid betreffende het
omgaan met de gegevens van haar klanten.
Lees ons privacybeleid

U kunt via info@eKabels.nl contact met ons opnemen. Op werkdagen beantwoorden we
uw e-mail binnen 3 uur.

BTW-nummer: NL823643037B01