Dit artikel gaat over Thunderbolt, een ontwikkeling van Intel, de grote computerchipfabrikant, met de medewerking van Apple. We gaan in op de doelstelling van die technologie en wat de kenmerken zijn. Maar eerst iets over usb c adapter.

 

USB-C

 

USB-C verwijst naar een fysieke beschrijving van een poort en een kabel. Het is de opvolger van het oude USB. Laatstgenoemde poort wordt gebruikt door USB-protocollen tot en met versie 3. Dat oude USB wordt nog veel gebruikt, bijvoorbeeld om een muis, printer en memory stick aan te sluiten. Het aantal apparaten dat het USB-3 protocol gebruikt, is behoorlijk toegenomen. In plaats van de oude USB-poort is er nu de USB-C poort. USB-C is ontworpen voor hoge transmissiesnelheden. Als je een oude USB kabel wilt aansluiten, dan kan je daarvoor een USB C adapter gebruiken.

 

Doelstelling

 

Van de kant van Apple is het duidelijk waar het volgens die fabrikant naar toe gaat. Andere soorten aansluitingen verdwijnen en het nieuwe protocol komt daarvoor in de plaats. Het is een protocol om met hoge transmissiesnelheden gegevens uit te wisselen tussen apparaten, en gebruikt daarvoor een USB-C poort en kabel. Je ziet dat computerfabrikanten het protocol gebruiken om een zogenoemd docking station aan te sluiten. Zo’n docking station is handig voor een laptop, als je die op verschillende plekken gebruikt. Middels een docking station sluit je in een keer diverse apparaten aan, als een printer, en een extern scherm en toetsenbord. Dan kan je de kabels daarvoor wegwerken en is er slechts een kabel tussen laptop en docking station, aannemende dat het om een los docking station gaat. Gaat dat je te ver, dan kan je een al eerdergenoemde USB C adapter gebruiken.

 

Kenmerken

 

Drie belangrijke kenmerken van Thunderbolt zijn:

 

  • Flexibiliteit
    De poorten kunnen worden gebruikt voor de voeding van andere apparaten. Dan kon al met een oude USB-poort, maar de capaciteit is nu groter. Gegevens kunnen worden uitgewisseld op hoge snelheid en videosignalen kunnen ermee naar een extern beeldscherm worden gestuurd. De voeding kan parallel aan de gegevensuitwisseling en het aanbieden van een videosignaal plaatsvinden.
  • Bandbreedte
    In twee richtingen kunnen 40 Gbps worden verzonden. Dat is onder meer nuttig als je een eerdergenoemd los docking station of een externe SSD-geheugen wilt aansluiten. Middels een adapter krijg je een snelle Ethernetaansluiting.
  • USB-C
    Zoals in de vorige parafen is gemeld, wordt voor de fysieke aansluiting USB-C gebruikt. Die aansluiting is tamelijk universeel, want hij wordt ook voor andere protocollen gebruikt. Het USB-4 protocol werkt alleen nog via zo’n poort. Een USB-C poort op je apparaat is dus erg nuttig en toekomstvast.