De gemiddelde welvaart over de gehele wereld is over afgelopen 100 jaar zo immens veel toegenomen en dat ligt aan een aantal factoren. De toename van de welvaart was voordelig voor velen, maar ook voor genoeg mensen is het dat eigenlijk niet zo. De schaal van welvaart en de betekenis ervan is met de toename van de welvaart mee veranderd wat ertoe heeft geleid dat we ons op het moment in een situatie gebonden aan welvaart bevinden die nog nooit eerder is gezien. De hoogte van de welvaart is zo debiel hoog en de rijkste mensen op aarde zijn werkelijk zo krankzinnig rijk. Daar is wat uitleg bij nodig. Hoe is het mogelijk geweest dat deze verandering kon plaatsvinden en waar lag het nou aan. Is het een groot succes of niet?

Rol technologie

Tot op zo een 50 jaar geleden lag de welvaart al een stuk hoger. Er was een grote toename in de hoogte van de gemiddelde welvaart in de jaren 20 van de 19e eeuw. Men had meer te besteden en er kwam steeds meer vertrouwen. Dit leidde ertoe dat de welvaart voor jaren lang gestaag toe heeft genomen. Na de tweede wereldoorlog kwam er een nieuwe spurt aan welvaart waar iedereen zo een beetje aan mee deed. De technologie werd steeds geavanceerder. Zo kwam er televisie en werd radio uitgebreid. Het kapitalisme begon steeds meer te leven omdat er steeds meer manieren waren om het te uiten. Maar toen kwam het internet en dat was echt wel de klap op de vuurpijl. Door gebruik te maken van het internet konden producenten bereik krijgen over de hele wereld en daarom ook wereldlijke winsten maken. Zo konden er steeds geavanceerdere producten geproduceerd en gebruikt worden. Deze werden gebruikt om betere producten weer mee te maken. Bijvoorbeeld een laser graveermachine is veel waard voor bedrijven, omdat je hiermee op van alles kunt printen. Dat betekent weer veel meer produceer mogelijkheden.

Welvaartsverschillen 

Toch ligt de welvaart nog erg verdeeld. Westerse landen op de wereld zijn veel rijker dan de rest van de wereld. Waar het in het westen al vrij normaal is om bijvoorbeeld te printen op plastic sheets, is het in niet westerse landen allemaal nog lang niet zo gemoderniseerd. En zelfs al is het dat dan wel, genieten in niet westerse landen alleen maar de relatief rijke mensen van dit soort snufjes die op de rest van de wereld wel beschikbaar zijn.